nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

Schulden

Cobi Bewind zorgt voor financiele gezondheid. Schulden staan financiele gezondheid in de weg. Wij kijken naar de mogelijkheid om binnen het budget betalingsregelingen te treffen met schuldeisers. Op het moment dat blijkt dat schulden niet met betalingsregelingen zijn op te lossen, omdat het budget dit niet toelaat, is er vaak sprake van een problematische schuldsituatie. In het geval van een problematische schuldsituatie verzorgt Cobi Bewind een aanvraag bij de gemeente waar de onder bewindgestelde woonachtig is. Cobi Bewind volgt dat het schuldregelingstraject en onderhoud contact met de gemeente.

COBI Bewind |Postbus 28113 |3828 ZJ Hoogland |033-4480188 |info@cobibewind.nl
© 2024 COBI-bewind.nl|Ontwerp & Realisatie: GemakkelijkOnline